навчання

 

Нормативна база

Лист Мiнiстерствa освiти i науки вiд 05.09.13 № 1/9-607 “Про використання навчальної лiтератури”

Лист Мiнiстерствa освiти i науки вiд 18.08.14 № 1/9-416 “Про перелiки навчальної лiтератури рекомендованої Мiнiстерством освiти i науки України для використання загальноосвiтнiх навчальних закладiв у 2015/2016 навчальному роцi”

Список навчальних програм, пiдручникiв, посiбникiв, яким надано гриф МОН України 2015/2016 навчальному роцi

Iнновацiйна дiяльнiсть (Нормативна база)

 ЗАДАЧІ:

  • Підвищення рівня компетентності школярів.
  • Забезпечення мотиваційної спрямованості.
  • Впровадження додаткових курсів/гуртків з базових дисциплін.
  • Підвищення рівня володіння учнями прийомами навчальної діяльності.
  • Проектування інноваційних методик вивчення предметів.
  • Робота з обдарованою молоддю.

 

 ОЧІКУВАНИЙ  РЕЗУЛЬТАТ

Здатність учнів до результативної творчої діяльності в усіх сферах життя.