травматизм на вес. каникулах

ХАРКІВСЬКА ПРИВАТНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛЄСТВІЦА»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вулиця Пушкінська, 100, м. Харків, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЄДРПОУ 34330274

ХАРЬКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ

«ЛЕСТВИЦА»

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

улица Пушкинская, 100, г. Харьков, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЕГРПОУ 34330274

 

 

 

НАКАЗ

 

18.03.2013                                                                                                           № ___

 

Про додаткові заходи щодо запобігання

дитячому травматизму під час весняних

канікул 2012/2013 навчального року

 

На виконання ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53 Закону України «Про освіту», ст.ст. 5, 22, 38 Закону України «Про загальну середню освіту», Законів України «Про охорону дитинства», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказу Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою», наказів Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 № 782), від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 24.03.2006 № 237 «Про внесення змін до Правил проведення туристських подорожей з учнівською та студентською молоддю України», листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 01.11.2010 № 01-38/5684, наказів управління освіти Харківської міської ради від 15.05.2008 № 81 «Про загальний порядок профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму та порядок обліку нещасних випадків у навчальних закладах м. Харкова», Департаменту освіти Харківської міської ради від 15.01.2013 № 10 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в закладах освіти м. Харкова у 2012 році та про завдання на 2013 рік», наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 18.01.2013 № 22 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму в навчальних закладах у 2012 році та про завдання на 2013 рік», наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради від 14.03.2013 № 59 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячому травматизму під час весняних канікул 2012/2013 навчального року» та з метою запобігання нещасним випадкам з дітьми та підлітками під час весняних канікул, активізації роботи закладу з профілактики всіх видів дитячого травматизму

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Всім працівникам школи неухильно дотримуватись виконання Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» в частині проведення відповідної роботи щодо запобігання всім видам дитячого травматизму

                                                                                                                     Постійно

2. Класним керівникам 1-7-х класів:

2.1. Провести роз’яснювальну роботу з учнями щодо дотримання правил безпечної поведінки на воді, з легкозаймистими токсичними речовинами, вибухонебезпечними предметами і речовинами, отруйними рослинами і грибами, дотримання правил пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху тощо. Особливу увагу звернути на правила поведінки біля водоймищ та при виявленні вибухонебезпечних предметів.

                                                                                                                 До 22.03.2013

2.2. Провести додаткові бесіди з щодо випадків травмування учнів загальноосвітніх навчальних закладів району у І-му кварталі 2013 року.

                                                                                                                 До 22.03.2013

2.3. Провести «Єдиний урок з безпеки дорожнього руху».

                                                                                                                 До 22.03.2013

2.4. Провести батьківські збори, на яких освітити тему запобігання дитячого травматизму серед учнів.                    

                                                                                                                 До 25.03.2013

2.5. Активізувати роботу з батьками з метою профілактики нещасних випадків з дітьми під час канікул.

                                                                                                                 До 25.03.2013

2.6. При організації екскурсійних, туристичних поїздок дотримуватись вимог наказу Міністерства освіти України від 24.03.2006 р.  № 237 «Про внесення змін до Правил проведення туристичних подорожей з учнівською та студентською молоддю України», листа Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації № 01-38/5684 від 01.11.2010 «Про упорядкування роботи щодо організації туристських подорожей, комплексних навчально-тематичних екскурсій, виїздів учнів за межі області», листів управління освіти Харківської міської ради від 30.05.2007 № 812 «Щодо порядку організації екскурсій учнів та вихованців закладів освіти міста Харкова» та Департаменту освіти Харківської міської ради від 11.11.2010                   № 3073, наказу управління  освіти  Київської  районної  у  місті  Харкові  ради від 30.11.2010 № 438 «Про порядок організації комплексних навчально-тематичних екскурсій, туристичних подорожей, виїздів учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Байстрюченко С.Г.:

3.1. Здійснити контроль за відповідністю записів у щоденниках та класних журналах про проведення бесід з безпеки життєдіяльності та додаткових бесід.

                                                                                                                 22.03.2013

3.2. Здійснити контроль за безумовним дотриманням правил та заходів безпеки під час проведення заходів у період весняних канікул, навчальних екскурсій у весняний період 2012/2013 навчального року.

                                                                                          Березень-травень 2013 року

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                                                             Ф.Ф. Миколаєнко

 

 

З наказом ознайомлені:

Байстрюченко С.Г.

Аламова І.В.

Вознюк Т.А.

Гірдвоін Г.В.

Денисова О.Ю.

Іванова А.І.

Ключник О.М.

Лупандіна В.В.