окончание 2012/2013 уч.года

ХАРКІВСЬКА ПРИВАТНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛЄСТВІЦА»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вулиця Пушкінська, 100, м. Харків, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЄДРПОУ 34330274

ХАРЬКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ

«ЛЕСТВИЦА»

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

улица Пушкинская, 100, г. Харьков, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЕГРПОУ 34330274

 

 

 

НАКАЗ

 

26.03.2013                                                                                                       №   30

 

Про порядок організованого

закінчення 2012/2013 навчального року 

та проведення державної підсумкової

атестації учнів 4-го класу

 

На виконання Закону України «Про загальну середню освіту», відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94, та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.02.2008 за № 151/14842 (із змінами), листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», Інструкції про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 № 319, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.2008 за № 383/15074, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.05.2012 № 528 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11.05.2012 за № 750/201063, згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.02.2013 № 1/9-92  «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році», наказу Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 12.03.2013 № 148 «Про порядок організованого закінчення 2012/2013 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів і форм власності Харківської області» з метою створення належних умов, що забезпечать безумовне дотримання порядку закінчення 2012/2013 навчального року і проведення державної підсумкової атестації, встановленого нормативно-правовими документами, здійснення контролю за виконанням навчальних планів та програм, а також за відповідністю освітнього рівня учнів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Всім педагогічним працівникам школи дотримуватися чинних нормативних документів  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, наказів, листів департаменту освіти Харківської міської ради, управління освіти адміністрації  Київського району Харківської міської ради.

2. Класоводам 1-7-х класів, а також всім вчителям-предметникам закінчити навчальні заняття та забезпечити виконання у повному обсязі навчальних програм з усіх предметів.

До 24.05.2013

3. Класоводам 2-3-х та 5-7-х класів, а також вчителям-предметникам здійснити семестрове та річне оцінювання навчальних досягнень учнів.

До 24.05.2013

4. Класоводу 4-го класу Гірдвоін Г.В.:

4.1. Повідомити батьків про недопущення факту відсутності учня без поважних причин під час проведення державної підсумкової атестації.

                                                                                              У дні проведення ДПА

4.2. Своєчасно та об’єктивно виставити учням 4-го класу бали за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови (мова та читання) та математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію.

                                                                                                                 До 21.05.2013

5. Навчальні екскурсії та навчальну практику для учнів 1-6 класів провести відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008                    № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

                                                                    З 27.05.2013 по 30.05.2013 – 1-4-і класи;

                                                                    з 27.05.2013 по 07.06.2013 – 5-7-і класи

6. Провести урочисту лінійку, присвячену закінченню 2012/2013 навчального року.

24.05.2013

7. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Байстрюченко С.Г.:

7.1. Довести до відома педагогічних працівників та батьків зміст нормативних документів, що регламентують порядок закінчення навчального року, порядок проведення державної підсумкової атестації, проведення  навчальних екскурсій та порядок переведення учнів до наступного класу.                                            

До 26.03.2013

7.2. Взяти під контроль дотримання вимог державного стандарту освіти, виконання в повному обсязі навчальних планів, годин робочого навчального плану і навчальних  програм з усіх предметів.

7.3. Організувати проведення підсумкових батьківських зборів.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                          ____________                      Ф.Ф. Миколаєнко

 

З наказом ознайомлені:

Байстрюченко С.Г.                    _____________

Аламова І.В.                               _____________

Андріїшина Н.В.                        _____________

Андріїшина Л.В.                        _____________

Вознюк Т.А.                               _____________

Гірдвоін Г.В.                              _____________

Голуб Ю.Г.                                 _____________

Денисова О.Ю.                          _____________

Жихарєв А.М.                            _____________

Іванова А.І.                                _____________

Кабалянц П.С.                           _____________

Лупандіна В.В.                          _____________

Матвєєвська Ю.В.                     _____________

Мерзлякова О.Л.                        _____________

Миколаєнко Ю.В.                      _____________

Снарський В.М.                         _____________

Снурніков І.С.                            _____________

Федотова О.М.                           _____________

Шевченко А.В.                           _____________