місія школи

 

Місія: створення сприятливого простору з метою формування морально й фізично розвинутої особистості.

Мета: виявлення й розвиток позитивних задатків учасників навчально-виховного процесу в духовній, моральній, соціальній, емоційній, фізичній сферах.