мовний закон

ХАРКІВСЬКА ПРИВАТНА

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ «ЛЄСТВІЦА»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

вулиця Пушкінська, 100, м. Харків, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЄДРПОУ 34330274

ХАРЬКОВСКАЯ ЧАСТНАЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНЕЙ

«ЛЕСТВИЦА»

ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

улица Пушкинская, 100, г. Харьков, 61024

тел. 758-88-03, e-mail  Schoollestvica1@ukr.net

Код ЕГРПОУ 34330274

 

 

НАКАЗ

 

21.01.2013                                                                                                        № 15

 

Про стан роботи щодо виконання

мовного законодавства у І семестрі

2012/2013 навчального року

 

Відповідно до річного плану роботи школи протягом І семестру 2012/2013 навчального року адміністрацією школи було здійснено предметно-узагальнюючий контроль за виконанням мовного законодавства.

Протягом І семестру 2012/2013 навчального року відповідно до ст.10 Конституції України, Закону України «Про мови» та інших нормативно-інструктивних документів щодо подальшого розвитку та впровадження державної мови у навчально-виховний процес було організовано певну роботу.

На початку 2012/2013 навчального року всі педагогічні працівники були ознайомлені з нормативними документами, що регулюють це питання. Стан роботи з цього питання розглядався та аналізувався на нараді при директорові (протокол від 14.09.2012 № 27), засіданнях педагогічної ради (протокол від 11.01.2013 № 1), МО учителів та на батьківських зборах.

Протягом І семестру 2012/2013 навчального року були розроблені конкретні заходи з цього питання.  Відповідно до робочого навчального плану школи, з метою поліпшення опанування українською мовою та сприяння розвитку мовленнєвої культури навчальний предмет «Історія України» у 5 класі та інтегрований курс «Історія України. Всесвітня історія» у 6 класі викладаються українською мовою.

Протягом І семестру 2012/2013 навчального року адміністрацією вивчався стан викладання української мови та літератури, історії України. Перевірка показала, що вчитель української мови та літератури Лупандіна В.В. усвідомлює завдання, які сьогодні поставлені перед школою і працює на кінцевий результат – виховання свідомого громадянина України, формування освіченої, творчої особистості, здатної жити і працювати у ХХІ столітті. Вчитель уміє активізувати дитячу творчість, прищеплює інтерес до вивчення української мови, національної культури і традицій українського народу.

Учитель історії Ігнатьєва А.О. володіє українською мовою на достатньому рівні, добре обізнана з науковою термінологією, використовує на уроках різні мовні засоби, дотримується лексичних, граматичних і стилістичних норм української мови. Ігнатьєва А.О. приділяє велику увагу збагаченню україномовного словникового запасу учнів.

Було забезпечено контроль за наявністю міжпредметних зв’язків, взаємного впливу двох культур при відвідуванні уроків російської мови, української мови та літератури.

Результати перевірки стану викладення цих дисциплін було розглянуто на засіданні педагогічної ради (протокол від 11.01.2013 № 01) та МО вчителів. Було розроблено план заходів щодо усунення недоліків, що виявлені під час вивчення стану викладання українською мовою базових дисциплін, і затверджено на засіданні МО вчителів.

Було проведено моніторингові дослідження рівня навчальних досягнень учнів з української мови та літератури, історії України та проаналізовано на засіданні МО вчителів.

З метою підвищення рівня знань учнів, учитель української мови та літератури Лупандіна В.В. здійснює систематичне повторення навчального матеріалу, творчі самостійні роботи, тренувальні, орфографічні та словникові диктанти, індивідуальну роботу з невстигаючими учнями. Учитель проводить додаткову роботу з обдарованими учнями, залучає учнів до участі в різноманітних конкурсах та олімпіадах. Але учні 7-го класу Куркін Андрій та Ченцова Марія не приймали участь у ІІ (районному) етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови із-за хвороби.

Учні 4-го класу приймали участь в районній олімпіаді з української мови. Хоча учні не зайняли жодного призового місця, за кількістю командного балу вони показали достатній рівень серед 4-х класів Київського району. Учні школи прийняли участь у ІІ (районному) етапі ХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

У школі забезпечується дотримання єдиного мовного режиму: вся документація та інформаційні матеріали висвітлюються державною українською мовою. Створюються умови для удосконалення володіння українською мовою педагогічними працівниками. Для всіх педагогічних працівників школи було організовано роботу постійно діючого семінару-практикуму за темами:

1) Особливості українського ділового мовлення (05.10.2012 року).

2) Найпоширеніші випадки граматичних помилок у діловій документації. Складні випадки перекладу (25.10.2012 року).

3) Норми української орфоепії (23.11.2012 року).

4) Удосконалення майстерності володіння українською мовою (для вчителів-предметників 5-7-х класів). Норми наголошування загальновживаної лексики (21.12.2012 року).

Було організовано щоденну консультативну допомогу вчителям з питань української ділової мови. Продовжено оформлення куточку зразками ведення ділової документації для всіх працівників школи та поновлено зразки паперів (заяв батьків) для відвідувачів згідно діючих вимог.

Здійснено планування виховної роботи на І семестр 2012/2013 навчального року з урахуванням мовної специфіки навчального закладу.

Продовжено роботу над оформленням інтер’єру школи з використанням державної символіки; поповненням наочної агітації, класних куточків з державною національною символікою; поповненням фонду шкільної бібліотеки художньою та навчально-методичною літературою, що видана українською мовою.

В рамках національного виховання було організовано та проведено ряд виховних позакласних та загальношкільних заходів:

– День української мови та писемності (09.12.2012 року);

– Виставка «Українська вишиванка» (10.12 – 14.12. 2012 року);

– Виставка-конкурс малюнків «Символи України» (10.12 – 14.12. 2012 року);

– Науково-практична конференція «Неймовірна Слобожанщина» (листопад-грудень 2012 року);

– Класні години за темами:

«Моя Батьківщина»;

«Державні символи України»;

« Традиції та побут українського народу»;

«Традиції української родини»;

«Без сім’ї немає щастя на землі»;

«Українські народні казки»;

– Тиждень української мови та культури (17.12 – 21.12.2012 року);

– Конкурс на кращий вірш українською мовою (2-3 класи);

– Конкурс-фестиваль на кращу українську пісню (4-7 класи);

– Брейн-ринг знавців української мови (5-7 класи);

– Екскурсія до Літературного музею (1 клас на осінніх канікулах);

– Вікторина «На Святого Миколая»;

– Акція «Подаруй книгу на українській мові».

На уроках музичного мистецтва учителем музики Руденко Н.Ф. приділялася особлива увага вивченню пісень різних регіонів України та музичних творів українських композиторів. У грудні на уроках музики учні вивчали колядки та щедрівки.

В рамках просвітницької роботи з батьками вихователі ГПД розробили анкету «Виховання національної самосвідомості громадянина» (протокол МО вихователів від 10.09.2012 № 10), провели анкетування батьків учнів 1-7-х класів з проблем національного виховання школярів, шанобливого ставлення учнів до державної мови. Результати підведення підсумків анкетування (протокол МО вихователів від 09.11.2012 № 11) свідчать про те, що більшість батьків вважають, що діти повинні добре володіти державною мовою, знати традиційне народне надбання та згодні з тим, що національне виховання вирішує психо-корекційні задачі міжособистісних відносин та збагачує внутрішній світ дитини.

На батьківських зборах обговорювалися питання «Мовні обов’язки громадян», що відображено у протоколах зборів. Батьки систематично залучалися до організації та проведення виховних позакласних і загальношкільних свят.

Виходячи з вищезазначеного,

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Визнати стан роботи щодо виконання мовного законодавства в школі у                        І семестрі 2012/2013 навчального року задовільним.

2. Продовжити подальший розвиток і впровадження державної мовної політики в школі.

3. Учителю української мови і літератури Лупандіній В.В.:

3.1. Посилити роботу з обдарованими учнями та забезпечити участь учнів в олімпіадах, конкурсах та МАН.

3.2. Урізноманітнити форми позакласної роботи з предмета.

3.3. Постійно проводити моніторинги навчальних досягнень учнів з предметів, що викладаються українською мовою.

3.4. Продовжити роботу по поліпшенню опанування учнями українською мовою та сприяння розвитку мовної культури.

4. Байстрюченко С.Г., заступнику директора з НВР:

4.1. Спланувати виховну роботу школи на ІІ семестр 2012/2013 навчального року з урахуванням мовної специфіки закладу.

4.2. Урізноманітнити форми роботи з батьками щодо питань виконання мовного законодавства.

4.3. Проаналізувати стан роботи школи з виконання мовного законодавства у               ІІ семестрі 2012/2013 навчального року.

Травень 2013

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Байстрюченко С.Г.

 

 

Директор школи                    __________                 Ф.Ф. Миколаєнко

 

З наказом ознайомлені:

Байстрюченко С.Г.

Ігнатьєва А.О.

Лупандіна В.В.